Vedtægter

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Holløse Vandværk. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune. 

Vores vedtægter

Vedtægter 2020

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværket forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag. 

Desuden skal driftsomkostninger dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.