Holløse Vandværk

Holløse Vandværk startede i 1975. I dag er der 149 andelshaver. Holløse Vandværk forsyner Holløse, Stubberup, Lille Vallensved og Guderup.

Kontakt os
Kontakt os
Generel information

Informationer om vandværket samt driftopdateringer

Vi henviser til vores nye vandprøveresultater som kan findes under.: Information>Vandprøver>1. Halvår 2020.

Der er hermed Indkaldt til Generalforsamling. Det foregår 1. September Klokken 19:00 I Depotet I Skelby. Tildmelding til Tragtement med Ost og pølse sker pr. Mail til Niels : n.e.j@outlook.dk

Der vil blive foretaget reparation af stophaner 8/9, og dette vil medføre driftsforstyrrelser.

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål til Holløse Vandværk, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig for at høre meget mere.

Kontakt os
Kontakt os

Infomationer omkring vandværket

Holløse Vandværk er et vandværk, som har eksisteret siden 1975. Den første generalforsamling var tilbage i 1976 d. 25 februar. I dag er der 149 andelshaver, og Holløse Vandværk forsyner b.la. Næstved, Stubberup, Lille Vallensved og Guderup.

Vandværkets vedtægter

Holløse Vandværk

Selskabets formål er er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov. 

Vores vandprøver

Se prøver fra 1. halvår 2020

Er du interesseret i at få indlik
i vores vandprøver, findes der masser af muligheder for at få information. 

Generalforsamling

Referater gennem årene

Den første generalforsamling var tilbage i 1976 d. 25 februar. Vi afholder naturligvis stadig generalforsamlinger. 

Takster

Vandforbrug 2020

Herunder kan du se vores takster, gebyrer og andre priser, som er gældende for året 2020.  

Kontrolplan

2018 til 2022

Kontrolplanen beskriver den regelmæssige kontrol i henhold til Miljø-og Energiministeriet.

Regnskab & budget

Regnskaber for 2020

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.