Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamling. Hvis du ønsker mere indgående information, eller har du spørgsmål til os, er du velkommen til at henvende dig til vandværket.
Vores generelforsamling

Generalforsamlings referater 2021

Generalforsamlingen er det vigtigste møde. Den ordinære generalforsamling afholdes efter regnskabsårets udløb. Der indkaldes og afholdes jævnligt generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger generalforsamlingen. 

Vores generelforsamling

Generalforsamlings referater 2020

Generalforsamlingen er det vigtigste møde. Den ordinære generalforsamling afholdes efter regnskabsårets udløb. Der indkaldes og afholdes jævnligt generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger generalforsamlingen.