Regnskab & budget

Her på siden kan du læse informationer og regnskab og budget for Holløse Vandværk. Dette kan læse i årsrapporten. 

Vores regnskab & budget

Årsrapport 2020

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Holløse Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Vores regnskab & budget

Årsrapport 2019

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Holløse Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.