Fællesregulativ

Læs mere om fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune. Du finder en masse information i dokumentet nedenfor. 

Vores fællesregulativ

Fællesregulativ for almene vandforsyninger

Dette fællesregulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 og er godkendt af Næstved Byråd efter forhandling med vandværket/vandforsyningen.Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.