Kontrolplan

Her på siden finder du den seneste rapport for Holløse Vandværk. Har du spørgsmål til noget i rapporten, kan du trygt tage kontakt til os. 

Vores kontrolplan

Kontrolplan 2018 til 2022

Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandetskvalitet, som udføres i henhold til Miljø-og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1068 af 23-08-2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Ved ændringer i bekendtgørelsen er det den gældende bekendtgørelse som anvendes.

Prøvetagningshyppigheden er fastlagt i bekendtgørelsen ud fra en produceret eller distribueret vandmængde på mellem 10 og 100 m³ pr. dag, svarende til 3.650 til 36.500 m³ pr. år. Holløse Vandværk har i 2014 produceret/distribueret ca. 67 m3/ døgn, 24415 m³/år drikkevand. 

Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.